Hur man bygger med moduler

Hur man bygger med moduler

Lika lätt som det är att bygga med lego är det att skapa byggnader med hjälp av byggmoduler. Man kan till och med klippa ut pappersbitar med de rätta måtten och funktionerna. Och sedan provar man olika sätt att sammankoppla dem. Ett mycket enkelt sätt att se hur man kan få ihop den önskade byggnationen.

Givetvis ska man först och främst ha ordentlig koll på hur stor yta man behöver. Och vad byggnaden ska användas till. Men när man enkelt kan vrida och vända på modulerna så kan det uppstå nya tankar och idéer på hur man kan göra. Det kan till och med bli så pass bra att man kan bygga med en eller fler färre moduler än vad man ursprungligen tänkt sig. 

 

För alla användningsområden

Moduler kan man använda till i stort sett alla behov som finns av byggnationer. Uppsatta på ett flertal platser i landet finns det modulbyggnader som används för såväl kortare som längre perioder. Det beror på att de är mycket enkla att såväl koppla samman som ta isär och sedan koppla ihop någon annanstans om man så vill.

Kontor, skola, sjukhus, butik, bostad. Precis allt mellan himmel och jord kan bli resultatet när man börjar laborera med moduler. Ett inte bara enkelt sätt att bygga på utan även ett mycket resurssparande och roligt sätt.

 

 

Val av material

Även om modulerna oftast följer en och samma materialval så finns det mycket man kan göra för att få byggnaden personlig. Med fasad, fönster och dörrar kan man förändra utseendet markant. Men det går även att själv bestämma vilket sorts tak och takbeklädnad man önskar sig. Om man inte kommer sätta modulerna ovanpå varandra och därför inte behöver tak på alla. Med alla möjligheter och ändringar går det snart inte att se att det är av flera moduler som man skapat sin byggnation.