Lika lätt som det är att bygga med lego är det att skapa byggnader med hjälp av byggmoduler. Man kan till och med klippa ut pappersbitar med de rätta måtten och funktionerna. Och sedan provar man olika sätt att sammankoppla dem. Ett mycket enkelt sätt att se hur man kan få ihop den önskade byggnationen. Givetvis ska man först och främst ha ordentlig koll på hur stor yta man behöver. Och vad byggnaden ska användas till. Men när man enkelt kan vrida och vända på modulerna så kan det uppstå nya tankar och idéer på hur man kan göra. Det kan till och med bliRead More →