Det finns flera olika slags värmepumpar, men alla tar de sin energi från omgivningen runt omkring fastigheten, från berget, jorden, vattnet eller luften. Ska man installera en värmepump måste man därför ta hänsyn till vilka förutsättningar som finns i nära anslutning till fastigheten. Sjövärme kräver så klart att man har en strandtomt, medan jordvärme behöver en stor yta och tomt för att fungera.  Vid installation av bergvärme måste man borra djupt ner i marken och anlägga en energibrunn, vilket gör att själva installationen blir väldigt kostsam. Men trots detta är bergvärme precis som de andra värmepumparna en bra investering, och som alltid betalar sig.  EnRead More →