Ljuset som leder till besparingar

Vi lever i brytpunkten mellan det postindustriella samhället och IT-samhället. Eller egentligen har vi ju glidit in i IT-eran, men det pågår fortfarande en utbytesprocess, där den gamla erans teknik och tankesätt sakta med säkert uppdateras. Naturligtvis kommer detta att ta tid, kanske flera decennier till, innan vi på det stora hela har gått igenom hela skiftet. Dels är det såklart en fråga om att prissättningen på tekniken ska bli mer tillgänglig för alla. Jämför gärna med mobiltelefoner som endast ett fåtal ägde under 80- och 90-talen. Mot slutet av 90-talet exploderade sedan användandet när marknadsvänliga telefoner släpptes, för att inte tala om när prisernaRead More →