En homogenisator är en utrustningsdel som finfördelar fett i produkter. Det vanligaste användningsområdet där man säkert hört talas om det, är inom mjölkproduktionen. Där finfördelas fettet för att inte en hinna ska bildas på ytan. Homogenisatorer säljs bland annat från https://se.vwr.com/store/category/homogenisatorer-handhallna/2992805. De kan faktiskt  användas inom en mängd andra områden också.  Homogenisering är alltså en process där fett finfördelas. Man använder sig av processen inom skönhetsindustrin, läkemedelsindustrin och övriga matindustrin. Men även inom en mängd andra områden där man också vill ha en jämn och smidig textur och en produkt som är samma genom hela.    Salva och djurmat Tekniken med homogenisering gör inte baraRead More →