Pumpservice i Linköping räddade produktionen

28 juni 2022
william eriksson

editorial

Företaget som tillverkade kosttillskott hade fått ett specialuppdrag. Det var en högviskös olja som var väldigt rik på hälsosamma omega-fettsyror som skulle fyllas i småflaskor. Man hade en produktionslinje som kunde fylla några tusen flaskor i timmen. Den linjen klarade dock inte av att fylla en så högviskös olja som det nu var frågan om.

I stället skulle därför flaskorna fyllas manuellt, med hjälp av en slangpump. Som tur var, var det bara totalt tvåtusen flaskor som skulle fyllas. För att fylla ett så pass litet antal flaskor med en så högviskös vätska var det enda vettiga som sagt att använda en slangpump.

De hade fått låna en sådan pump av ett systerföretag. Det var en behändig liten maskin som kunde placeras på en arbetsbänk. En steriliserad slang av silikon sattes på plats mellan små rotorer som sedan “knådade” fram vätskan som skulle pumpas.

 

pumpservice - pumpar Linköping

 

Slangdiameter avgör hastigheten

För en sådan här tillämpning, där kraven på hygien var väldigt strikta, var det en stor fördel att vätskan endast kom i kontakt med slangens insida. Man behövde alltså inte diska pumpens drivande del. Silikonslang hade de redan så den enda förberedelse de behövde göra var att autoklavera denna.

Problemet visade sig dock vara att oljan var så viskös att det tog en halv minut att fylla en enda flaska. Operatören som skulle göra jobbet kunde absolut inte gå med på en så långsam arbetstakt. Han hade inte tid att arbeta över. Maskinen gick förvisso att programmera på olika sätt, men även om de ställde in högsta hastighet så hjälpte inte det något vidare.

Som en sista utväg ringde de pumpservice i Linköping. Efter en kort förklaring av problemet meddelade dessa att företaget skulle behöva använda en slang med större inre diameter för att kunna öka produktionstakten. “Givetvis”, tänkte förmannen, “det kunde vi väl räknat ut själva”.

Fler nyheter