Hur omvärlden tänker

Hur omvärlden tänker

Hur omvärlden tänker

Att ta reda på hur kunder, gäster, patienter eller omvärlden tänker, känner och tycker är mycket viktigt för att kunna veta om det man gör är bra eller kan förbättras på något sätt. Man får även reda på hur det i så fall ska förbättras. Marknadsundersökningar är företagets sätt att navigera i det okända och kunna bringa ljus i mörker. Men det kan även vara ett sätt att välja mellan olika produkter som man själv inte kan besluta vilka man ska fortsätta producera, eller om det finns underlag för att exempelvis öppna en ny restaurang i ett bostadsområde.

 

Hur man gör

Undersökningar kan man göra på en mängd olika sätt. Exempelvis kan man välja ut några testpersoner för att göra djupare intervjuer eller ringa några kunder, eller slumpvis utvalda, för att via telefon ställa några viktiga frågor. Man kan skicka ut enkäter via mejl eller post till slumpvis utvalda, till alla som bor i ett visst område eller alla kunder man har. Det finns även enkätföretag som har personer anslutna som gärna fyller i enkäter och ofta får ett par kronor för att de gör det. Om man vill kan man även passa på att ställa frågor till kunder när de är i butiken eller restaurangen, eller helt sonika gå ut på stan och ställa frågor till människor som passerar.

 

 

Tolkning av resultat

När man skapar någon typ av undersökning så är det viktigt att man verkligen vet vad man vill få ut av den. Vill man ge svarsalternativ eller ha öppna frågor? Gör man intervjuer så kan man få djupare svar men samtidigt är risken att intervjuobjektet inte vågar vara sanningsenlig utan svarar det som han eller hon tror att intervjuaren vill höra. Men om man skriver enkäter så är risken istället stor att man får för korta svar som kan vara svåra att tolka och finna värdefulla.