Frakt av farligt gods

Frakt av farligt gods

Det mesta går att skicka med Schenker och policyn är att alla paket ska behandlas lika. Allt är dock inte tillåtet att skicka iväg i paket, som till exempel levande djur eller radioaktiva ämnen. Det finns också produkter som är tillåtna att skickas, men som kräver särskilda restriktioner innan de får åka iväg till mottagaren. Detta gäller bland annat så kallat farligt gods, och hit räknas frätande vätskor, explosiva ämnen, patroner och liknande ämnen som kan vara farliga att hantera. Att skicka sådana produkter kanske inte hör till vanligheterna, men ibland händer det att dylika produkter måste skickas och då är det bra att veta vad som gäller.

För dig som behöver skicka gods av det farliga slaget gäller det att göra lite förarbete, vilket du kan läsa mer om på https://billigtpaket.se/schenkerKompletterande information krävs i form av en särskild godsdeklaration där det framgår att det är farligt gods. Paketet bör märkas, klassificeras och etiketteras enligt gällande transportlag. Om godset inte kan fraktas tillsammans med andra paket måste ett särskilt dokument fyllas i och följa med försändelsen.

Produkter som hör till kategorin farligt gods får endast skickas i begränsad mängd inrikes, och utrikes är det helt och hållet förbjudet, även i mindre mängder, vilket kan vara bra att känna till. Om det farliga godset ska skickas med sjötransport får det endast fraktas på Trafikverkets färjor. Detta innebär att farligt gods inte får fraktas av andra sjötransporter än de som trafikeras av Trafikverket, vilket innebär att det inte är möjligt att skicka farligt gods till exempelvis Gotland.

Vid de tillfällen som det farliga godset ska skickas med container eller i fordon ombord på en sjötransport måste ett packningscertifikat medfölja försändelsen, utöver de ordinarie handlingarna. Vid de tillfällen som frakt för farligt gods bokas via internet måste kompletterande pappersdokument läggas till, då informationskravet för farligt gods inte alltid kan uppnås vid bokning online.