En advokat i Göteborg hjälper till med medling

20 augusti 2021
jonas olsson

En advokatfirma har många olika arbetsområden, bland annat konsumenträtt, bodelning, medling, brottmål och familjerätt. Söker du en Advokat i Göteborg? Du kan vara lugn, det finns några att välja på och en av dem är Advokatfirman Ottosson och Pakas.

Advokatfirma hjälper till med medling vid separation och skilsmässa

Medling har visat sig vara en väldigt framgångsrik metod för att hitta hållbara lösningar. En separation eller skilsmässa kan vara väldigt jobbig. Det kan vara extra svårt och krångligt när det är barn med i bilden och det ska bestämmas om hur barnen ska ha det. Om de båda parterna inte kan komma fram till en gemensam lösning kan en medling vara ett bra val. Då behöver ärendet inte tas till domstol.

När en advokatfirma agerar som medlare hjälper de parterna att själva hitta lösningar på konflikten. På detta vis undviks en långdragen, jobbig och kostsam rättsprocess och sociala myndigheter behöver inte involveras i frågan. De beslut som ni gemensamt kommer fram till kan utgöra grunden för de juridiska dokument som måste lämnas in till myndigheterna för att fastslå hur ni avser att handla i frågan.

 

 

En brottmålsadvokat vid din sida ger dig trygghet

Om du är misstänkt för ett brott har du rätt till en offentlig försvarare. Du ska aldrig delta i ett polisförhör utan att ha en försvarare med dig. En brottmålsadvokat som tar vara på dina intressen vid din sida är en trygghet för dig. Det är påfrestande att vara inblandad i ett brottmål och det är viktigt att du har ett starkt stöd från en kunnig juridisk person.

Är du misstänkt för ett allvarligt brott med fängelse på straffskalan betalar staten advokatkostnader. Vid en fällande dom måste kostnaden helt eller delvis betalas tillbaka. Advokaten kommer vara ditt stöd genom hela processen, vid polisförhör, under polisutredningen och vid rättegången.

Fler nyheter