Du känner kanske redan till att lite drygt hälften av Sveriges yta är täckt av skog? Men visste du att mängden skog i Sverige nästan har fördubblats under det senaste århundradet? Detta beror på utvecklingen av hållbart skogsbruk. För varje träd som skördas här i Sverige, planteras det nämligen minst två nya.  Hälften av all skog i Sverige ägs av privatpersoner. Över 320 000 personer äger en liten bit skog. Den andra hälften ägs av större skogsbolag, staten och några mindre skogsföretag.   En skogsförvaltare förvaltar din skog utifrån dina behov Är ni flera delägare på en skogsfastighet? Har du en arbetskrävande skogsfastighet? Eller ägerRead More →