Det finns väl ingen plats som är mer kär än den man kommer ifrån. Och även ifall man har flyttat och ser sig som en del av någon annan ort så bankar ändå hjärtat starkast för hemorten. Där man har sina föräldrar, syskon, klasskamrater och vänner. Den platsen där man känner sig trygg och har vuxit upp.  Men om man får peka ut orter där de har de bästa inom vissa områden så kanske det kan svida att säga någon annan än hemorten. Även om man under lugg erkänner att det är så. Och vissa städer har fått olika slags benämningar även utomlands. Man sägerRead More →