I hampan finns det 120 cannabinoider varav en har fångat forskarnas intresse på senare år. Det handlar om Cannabidiol, eller CBD, som uppvisat mycket goda effekter som tilläggsmedicinering. Effekterna gäller darrningar vid MS samt positiv påverkan vid vissa typer av epilepsi. Med andra ord två mycket besvärliga sjukdomar och tillstånd där patienterna välkomnar alla typer av lindring som går att hitta.  Men än är inte det sista ordet sagt när det handlar om hampa eller substansen CBD. Det finns många linjer och tester som forskningen har kvar att analysera innan växten är fullt utredd.   Stor del som utvinns Även om CBD endast är enRead More →